Maankwartier onderwerp conferentie Engeland

Michel Huisman is uitgenodigd om op 1 oktober tijdens de Final Conference van het Europese project Citizens’ Rail in Devon te praten over Maankwartier. De verwachting is dat het aanstekende enthousiasme van Huisman zeker ook de Engelse bezoekers aanspreekt en inspireert.

Wat is Citizens’ Rail?

Citizens’ Rail is een project met EU-cofinanciering. De betrokkenheid van burgers bij hun station of treindienst staat centraal. In Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland lopen projecten op het gebied van planvorming voor nieuwe en bestaande stations, hergebruik van stationsgebouwen, verbeteren van treindiensten, stations communities en het gericht benaderen van potentiële groepen treinreizigers.

Tijdens deze conferentie wordt ook de UK Community Rail Awards 2015 uitgereikt. Er is dus een ruime vertegenwoordiging van de Engelse spoor- en stationswereld aanwezig. Het project heeft overigens al eens eerder kennisgemaakt met Huisman. Onder meer tijdens een presentatie die hij in Nederland gaf aan studenten uit de verschillende projectregio’s.

De Final Conference op 1 oktober is de afsluiting van het project. Hier worden de resultaten in vogelvlucht gepresenteerd aan vakgenoten. Citizens’ Rail is als project en met twee deelprojecten ook genomineerd voor de UK Community Rail Awards 2015

Parkstad

In de stadsregio Parkstad Limburg zijn samen met burgers en lokale bedrijven plannen gemaakt voor twee bestaande stations (Nuth en Kerkrade-Centrum) en een nieuw station (Kerkrade-West). Lees meer over deze plannen op de website van Citizen’s Rail.